Αιτήματα Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών νομού Ηρακλείου σχετικά με τη ρύθμιση για την περαίωση ληξιπρόθεσμων χρεών

Αριθμός πρωτ: 14480
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αιτήματα Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών νομού Ηρακλείου σχετικά με τη ρύθμιση για την περαίωση ληξιπρόθεσμων χρεών.

Σε πρόσφατη επιστολή της, η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών νομού Ηρακλείου υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις για τη διευκόλυνση των φοροτεχνικών-μελών της και των φορολογουμένων, στο σημαντικό ζήτημα της περαίωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο με βάση το νόμο 3697/2008, όπως είχα επισημάνει σχετικά και στην 11659/17-12-08 Ερώτησή μου.
Όπως τονίζεται αρχικά, ο χρόνος για την περαίωση πρέπει να επιμηκυνθεί τουλάχιστον μέχρι την 30ή Ιουνίου του έτους, καθώς η λήξη της προθεσμίας στις 27/2 κρίνεται ανεπαρκής, με δεδομένο τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό σημειωμάτων περαίωσης που πρέπει να εκδοθούν, αλλά και των λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων στο ίδιο χρονικό διάστημα (όπως για τις εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ). Περαιτέρω, ζητείται η μείωση της απαιτούμενης προκαταβολής για την περαίωση, από το 20% στο 10%, καθώς επίσης και η αύξηση του αριθμού των δόσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, οι φοροτεχνικοί-ελεύθεροι επαγγελματίες προτείνουν να επιμηκυνθεί ο χρόνος αποδοχής του σημειώματος περαίωσης, έτσι ώστε να γίνει 20 μέρες από τις 10 μέρες που είναι σήμερα. Τέλος, ζητείται επιτακτικά να δίνεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον ενός μήνα για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται λόγω της μεταβολής ζημιών που σημειώνει η επιχείρηση από την εκκαθάριση της περαίωσης χωρίς επιβολή προστίμου.
Επειδή οι σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα, για το «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» δεν μπορούν να κριθούν ικανοποιητικές.
Επειδή τα αιτήματα των φοροτεχνικών είναι εύλογα και επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν ευνοϊκά από την πολιτεία, με σκοπό την εξυπηρέτηση των χιλιάδων φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να ικανοποιήσει τα αιτήματα της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών νομού Ηρακλείου, δίνοντας παράταση στις προθεσμίες και προχωρώντας στις άλλες τροποποιήσεις, προκειμένου η περαίωση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο να ρυθμιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους φορολογούμενους και τους φοροτεχνικούς.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης