Αιτήματα Γιατρών του ΕΚΑΒ

Αριθμός πρωτ: 6744
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Αιτήματα Γιατρών του ΕΚΑΒ.

Οι γιατροί του ΕΚΑΒ διεκδικούν ως γνωστόν την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και την άμεση νομοθέτηση της διαρκώς υποσχόμενης αναγνώρισης της πτητικής υπηρεσίας των γιατρών στις αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ, ως διπλάσιος συντάξιμος χρόνος.
Οι γιατροί του ΕΚΑΒ ζητούν ακόμη την έμπρακτη αναγνώριση της βαρύτητας της προνοσοκομειακής ιατρικής και την εφαρμογή της μετάταξής τους, μετά από 12 χρόνια υπηρεσίας στο ΕΚΑΒ, στα Νοσοκομειακά Ιδρύματα σε προσωποπαγείς θέσεις.
Επειδή, επίσης διεκδικούν, τη θεσμοθέτηση της επείγουσας ιατρικής ως εξειδίκευσης, την ανάπτυξη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας τόσο σε προσωπικό όσο και σε μέσα, τη σύσταση υπηρεσίας εναέριων μέσων του ΕΚΑΒ, την ιεραρχική ισορροπία στις ιατρικές του υπηρεσίες, καθώς και την προώθηση των διαδικασιών επιλογής και κρίσης των ήδη προκηρυγμένων θέσεων γιατρών του.
Επειδή ιδιαίτερα στην περιφέρεια της χώρας, όπως και στην Κρήτη, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γιατροί του ΕΚΑΒ είναι περισσότερο έντονα.
Επειδή στην από 22-11-07/2337 Ερώτησή μου σχετικά με το θέμα, δεν έλαβα καμία απάντηση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να ικανοποιήσει το σύνολο των αιτημάτων των γιατρών του ΕΚΑΒ, οι οποίοι με αυταπάρνηση και υπό δύσκολες εργασιακές συνθήκες προσφέρουν νυχθημερόν σημαντικές υπηρεσίες υγείας στους πολίτες της χώρας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ