Αιτήματα Γιατρών του ΕΚΑΒ

Αριθμός πρωτ: 2337
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Αιτήματα Γιατρών του ΕΚΑΒ.

Τα χρόνια ανεκπλήρωτα αιτήματά τους διεκδικούν οι γιατροί του ΕΚΑΒ, οι οποίοι προχώρησαν σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις.
Μεταξύ άλλων, οι γιατροί του ΕΚΑΒ διεκδικούν την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και την άμεση νομοθέτηση της διαρκώς υποσχόμενης αναγνώρισης της πτητικής υπηρεσίας των γιατρών στις αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ, ως διπλάσιος συντάξιμος χρόνος.
Οι γιατροί του ΕΚΑΒ ζητούν ακόμη την έμπρακτη αναγνώριση της βαρύτητας της προνοσοκομειακής ιατρικής και την εφαρμογή της μετάταξής τους, μετά από 12 χρόνια υπηρεσίας στο ΕΚΑΒ, στα Νοσοκομειακά Ιδρύματα σε προσωποπαγείς θέσεις.
Επειδή, επίσης διεκδικούν, τη θεσμοθέτηση της επείγουσας ιατρικής ως εξειδίκευσης, την ανάπτυξη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας τόσο σε προσωπικό όσο και σε μέσα, τη σύσταση υπηρεσίας εναέριων μέσων του ΕΚΑΒ, την ιεραρχική ισορροπία στις ιατρικές του υπηρεσίες, καθώς και την προώθηση των διαδικασιών επιλογής και κρίσης των ήδη προκηρυγμένων θέσεων γιατρών του,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να ικανοποιήσει το σύνολο των δίκαιων και χρόνιων αιτημάτων των γιατρών του ΕΚΑΒ, οι οποίοι με αυταπάρνηση και υπό δύσκολες εργασιακές συνθήκες προσφέρουν νυχθημερόν σημαντικές υπηρεσίες υγείας στους πολίτες της χώρας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ