Αιτήματα και διάλογος με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (ΠΟΙΚΞΓ)

Αριθμός πρωτ: 17671
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αιτήματα και διάλογος με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (ΠΟΙΚΞΓ)

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ηρακλείου (ΣΙΚΞΓΗ), διαμαρτύρεται με επιστολή τους, για τις συνομιλίες των υπηρεσιών του Υπουργείου με εκπροσώπους Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών και αλυσίδων Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
Επειδή, όπως υποστηρίζει ο ΣΙΚΞΓ, ενδέχεται να επέλθουν νομοθετικές τροποποιήσεις που θα θίγουν άμεσα τους ιδιοκτήτες κέντρων ξένων γλωσσών.
Επειδή ο διάλογος με τους φορείς είναι αναγκαίος, αλλά πρέπει να είναι ολοκληρωμένος και να λαμβάνει υπόψη του όλες τις απόψεις και τα αιτήματα.
Επειδή, όπως αναφέρει στην επιστολή του ο ΣΙΚΞΓ, διαμαρτύρεται για τη στοχευμένη ολιγοπώληση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και την ενδυνάμωση των μεγαλοεπιχειρηματιών, που θα οδηγήσουν σε κλεισιμό του μεγαλύτερου αριθμού των Κέντρων Ξένων Γλωσσών οδηγώντας χιλιάδες εργαζόμενους σε αυτά στην ανεργία.
Επειδή και στο Ηράκλειο υπάρχουν δεκάδες Κέντρα Ξένων Γλωσσών που θα κλείσουν εάν επικρατήσουν οι μεγάλες αλυσίδες φροντιστηρίων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ.Υπουργός
Εάν προτίθεται να κάνει δεκτά τα αιτήματα της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Γλωσσών, αφού τα συζητήσει και μαζί τους λαμβάνοντας υπόψην του το τεράστιο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί με το κλείσιμο των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών ιδιαίτερα σε επίπεδο περιφέρειας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης