Αιτήματα και προτάσεις των συνδικαλιστικών σωματείων δασολόγων, δασοπόνων και δασοφυλάκων

Αριθμός πρωτ: 387
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
3) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
4) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Αιτήματα και προτάσεις των συνδικαλιστικών σωματείων δασολόγων, δασοπόνων και δασοφυλάκων

Με ανοιχτή επιστολή τους προς τους αρμόδιους φορείς, η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, η Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων Δημοσίων Υπαλλήλων, εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους για την κατάσταση της δασικής υπηρεσίας, με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
Όπως τονίζεται, η ουσιαστική εγκατάλειψη των δασικών οικοσυστημάτων από την Κυβέρνηση, η οποία οφείλεται στην υποβάθμιση των δασικών υπηρεσιών, την έλλειψη σταθερής και επαρκούς χρηματοδότησης και την επικάλυψη αρμοδιοτήτων, απαιτεί τη λήψη συγκεκριμένων πολιτικών και οικονομικών μέτρων.
Μεταξύ των προτάσεων των σωματείων των απασχολουμένων στη δασική υπηρεσία, πρωταρχική θέση έχει η ανάληψη από έναν μόνο και ενιαίο φορέα, της πολιτικής ευθύνης για την ανάπτυξη, την προστασία και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, αποφασιστικό ρόλο καλείται να έχει η Δασική Υπηρεσία, με επανεξέταση των αρμοδιοτήτων της. Παράλληλα, απαιτείται η άμεση κάλυψη των οργανικών θέσεων Δασολόγων, Δασοπόνων και Δασοφυλάκων, καθώς και η πρόσληψη ειδικών επιστημόνων για την εύρυθμη λειτουργία των δασαρχείων. Επίσης, δίδεται έμφαση στις εξής αναγκαίες παρεμβάσεις:
– στην άμεση έναρξη κατάρτισης Δασικών Χαρτών και Δασολογίου, ενόψει και του 4ου Κ.Π.Σ.
– στη θεσμοθέτηση της υποχρέωσης της Πολιτείας να προβαίνει άμεσα στη χρηματοδότηση και υλοποίηση εκτεταμένων αναδασωτικών προγραμμάτων, κυρίως κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα.
– στη χρηματοδότηση δασικών έργων και εργασιών από εθνικούς πόρους, και στην ενεργοποίηση της διάταξης του άρθρου 8 του Ν. 3208/2003 για τον ειδικό φορέα δασών.
– στην προώθηση προγράμματος με συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπουργείων και με σκοπό τη σύνταξη σχεδίων αντιπυρικής προστασίας, με μονάδα αναφοράς το δασαρχείο.
– στην αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
– στην ενίσχυση όλων των Υπηρεσιών Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και με την παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης για το προσωπικό τους.
– στην κατεδάφιση των αυθαιρέτων εντός των δασών και δασικών εκτάσεων.
– στην κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, με τη σύνταξη ενός ενιαίου Δασικού και Περιβαλλοντικού Κώδικα
– στη θέσπιση υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου των δασικών υπηρεσιών.
Επειδή οι προτάσεις των δασικών σωματείων με σκοπό την αναβάθμιση των δασικών υπηρεσιών και την αποτελεσματική προστασία των δασών επιβάλλεται να εξεταστούν με προσοχή από την πολιτεία,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να λάβουν υπόψη τους τις προτάσεις των σωματείων των δασολόγων, δασοπόνων και δασοφυλάκων δημοσίων υπαλλήλων, και να προχωρήσουν στη ριζική αναδιάρθρωση των δασικών υπηρεσιών, για την καλύτερη δυνατή διαχείριση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης