Αιτήματα Συλλόγου Οικιστών εκτός Σχεδίου Πόλης Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 12963
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Αιτήματα Συλλόγου Οικιστών εκτός Σχεδίου Πόλης Ηρακλείου.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, και τελευταία την 10037/3-7-07, είχα επισημάνει την ανάγκη άμεσης διευθέτησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Οικιστές εκτός Σχεδίου Πόλης Ηρακλείου, καθώς και την ανάγκη διαφορετικής αντιμετώπισης του Ηρακλείου από το ΥΠΕΧΩΔΕ, εξαιτίας της ιδιαιτερότητάς του αναφορικά με την αυθαίρετη δόμηση, που όπως είναι προφανές, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο, σε σχέση με άλλες πόλεις της χώρας.
Στην απάντηση της ως άνω Ερώτησης, ωστόσο, γίνεται απλή αναφορά στο ισχύον νομικό καθεστώς και καμία λύση δεν δίνεται στα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τα μέλη του Συλλόγου.
Τα υπέρογκα πρόστιμα που καλούνται να πληρώσουν, τόσο για την ανέγερση, όσο και για τη διατήρηση των αυθαιρέτων ετησίως, καθώς και το ζήτημα με τα εξ αδιαιρέτου κτίσματα, αποτελούν τα κυριότερα προβλήματα των οικιστών εκτός Σχεδίου Πόλης Ηρακλείου.
Επειδή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Οικιστές, από το 2004 και μετά, τα πρόστιμα για την ανέγερση και διατήρηση αυθαιρέτου έχουν ανέβει έως και 1.500 φορές πάνω από ό,τι ίσχυε πριν, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να τα εξοφλήσουν και να κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους.
Επειδή τα μέλη του Συλλόγου των Οικιστών επιζητούν και την επίλυση του προβλήματος των εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησιών, η οποία θα επιτευχθεί με την άρση της απαγόρευσης κατάτμησης για τα κληροτεμάχια.
Επειδή, όπως έχω τονίσει και παλαιότερα, ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευθεί για την ικανοποίηση των αιτημάτων του Συλλόγου Οικιστών εκτός Σχεδίου Πόλης Ηρακλείου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να δώσει άμεσα λύση στα αιτήματα του Συλλόγου Οικιστών εκτός Σχεδίου Πόλης Ηρακλείου, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της πόλης σε σχέση με την αυθαίρετη δόμηση, μεταξύ των οποίων τα υπέρογκα πρόστιμα που καλούνται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες, τόσο για την ανέγερση, όσο και για τη διατήρηση των αυθαιρέτων ετησίως, καθώς και την ένταξη των εξ αδιαιρέτου κτισμάτων στο Σχέδιο Πόλης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης