Αιτήματα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδος σχετικά με τα επιδοτούμενα προγράμματα για τη βιολογική παραγωγή

Αριθμός πρωτ: 3115
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αιτήματα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδος σχετικά με τα επιδοτούμενα προγράμματα για τη βιολογική παραγωγή.

Με επιστολή της προς όλους τους αρμοδίους, η Ομοσπονδία Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδος (ΟΕΒΕ) απευθύνει έκκληση για την ευρύτερη και ταχύτερη δυνατή εφαρμογή των επιδοτούμενων προγραμμάτων για την ενίσχυση των βιοκαλλιεργητών καθώς και για την αύξηση των αντίστοιχων πιστώσεων. Τα αιτήματα της Ομοσπονδίας έχω επανειλημμένα καταγράψει σε παλαιότερες Ερωτήσεις μου (με πιο πρόσφατες τις 13790/4-2-09, 13410/28-1-09, 3388/14-8-08, 286/9-7-08), ωστόσο η ανταπόκριση της Κυβέρνησης κρίνεται ως ελλιπής από τους ίδιους τους βιοκαλλιεργητές.
Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία επικρίνει την απόφαση για προκήρυξη του Μέτρου 1.3.2., που αφορά το πολύ σοβαρό ζήτημα της ποιότητας των τροφίμων, μέσα στον Αύγουστο, με προθεσμία μόλις 30 ημερών, γι’ αυτό και κρίνει απαραίτητη την παράταση του Μέτρου τουλάχιστον μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Επίσης, η προβλεπόμενη δαπάνη των 10 εκατ. ευρώ θεωρείται ανεπαρκής και το Μέτρο δεν θα αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο θέμα της παραγωγής προϊόντων ποιότητας, από τη στιγμή άλλωστε που μόνο 5 εκατομμύρια κατευθύνονται στη βιολογική παραγωγή, γι’ αυτό το λόγο απαιτείται και αύξηση του σχετικού ποσού.
Παράλληλα, η Ομοσπονδία των Βιοκαλλιεργητών ζητά να προκηρυχθούν το συντομότερο δυνατό τα προγράμματα για τους νέους βιοκαλλιεργητές (μέτρο 2.1.4) και την προβολή και προώθηση βιολογικών αγροτικών προϊόντων στην αγορά (μέτρο 1.3.3).
Επειδή η στήριξη των βιοκαλλιεργητών και της παραγωγής τους μπορεί να συμβάλει κατά πολύ στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.
Επειδή γι’ αυτό το σκοπό χρειάζεται να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα αιτήματα της Ομοσπονδίας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να παρατείνει την εφαρμογή του Μέτρου 1.3.2. και να αναθεωρήσει την προβλεπόμενη δαπάνη για τη βιολογική παραγωγή.
2) Εάν προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη πρόσθετων επιδοτούμενων προγραμμάτων για τη βιολογική παραγωγή, όπως ζητά η Ομοσπονδία Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης