Αιτήματα υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΕΠΘ

Αριθμός πρωτ: 14419
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αιτήματα υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΕΠΘ.

Το διορισμό μόνιμων υπαλλήλων ζητά, μεταξύ άλλων σημαντικών αιτημάτων, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ο Σύλλογος επίσης ζητά την κατάρτιση του Οργανισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΕΠΘ, τη σύνταξη νέου καθηκοντολογίου, καθώς και την επέκταση της ειδικής έκτακτης αμοιβής που δόθηκε στους υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου και στους υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών που μέχρι σήμερα δεν το λαμβάνουν.
Επειδή, όσον αφορά στις καθαρίστριες, ο Σύλλογος ζητά την επέκταση του επιδόματος των γενικών εξετάσεων και στις καθαρίστριες, συν την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους και τη χορήγηση του επιδόματος βαρέων και ανθυγιεινών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να κάνει δεκτά τα αιτήματα του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης