Ακάλυπτα μένουν τα κενά σε πολλές υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 6521
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Ακάλυπτα μένουν τα κενά σε πολλές υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στο Νομό Ηρακλείου.

Πρόσφατα απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 8Κ/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά χίλιες διακόσιες δεκαπέντε (1215) θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα.
Επειδή από τις 1215 θέσεις που προκηρύσσονται, για το Νομό Ηρακλείου προβλέπονται μόλις 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 1 θέση ΤΕ Πληροφορικής, 2 θέσεις ΔΕ Διοικητικού και 1 θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ενώ για το σύνολο της Κρήτης είναι μόλις 13 θέσεις , δηλαδή ποσοστό ούτε 1%.
Επειδή με την κατανομή αυτή των θέσεων δεν καλύπτονται τα πολλά και σημαντικά κενά που υπάρχουν στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στο Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθεται να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στο Νομό Ηρακλείου και αφορούν τις θέσεις που προκηρύσσονται στην προς δημοσίευση Προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης