Ακαδημαϊκά δικαιώματα ΑΕΙ σε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών(ΚΕΣ)

Αριθμός πρωτ: 1684
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ακαδημαϊκά δικαιώματα ΑΕΙ σε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών(ΚΕΣ).

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο, η Κυβέρνηση με Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) του υπουργείου Παιδείας προωθεί μέσα στο καλοκαίρι την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τα ΚΕΣ, ίσων με τα ΑΕΙ επικαλούμενη την υποχρεωτική εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2005/36/ΕΚ.
Συγκεκριμένα, το ΠΔ αυτό θα περιλαμβάνει τα ΚΕΣ που συνεργάζονται με πανεπιστήμια του εξωτερικού και έχουν καταθέσει αίτηση λειτουργίας σύμφωνα με περυσινό νόμο της κυβέρνησης. Ο Νόμος αυτός προβλέπει ότι μόνο το 10% του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΚΕΣ υποχρεούται να κατέχει διδακτορικό τίτλο ενώ ένα 30% μεταπτυχιακό την στιγμή που στα δημόσια ΑΕΙ σχεδόν όλοι οι καθηγητές κατέχουν διδακτορικό τίτλο. Επίσης για τα ΚΕΣ αρκεί μια κτιριακή υποδομή 300τ.μ. δηλαδή όσο μια μεγάλη αίθουσα των δημόσιων ΑΕΙ.
Επειδή σύμφωνα με τη κοινοτική οδηγία το ελληνικό κράτος μπορεί να ελέγχει τα ΚΕΣ μόνο για τα παρακάτω:
1) Αν ο κύκλος σπουδών στο ΚΕΣ έχει πιστοποιηθεί επίσημα από το θυγατρικό πανεπιστήμιο
2) Αν ο τίτλος σπουδών που χορηγείται από το ΚΕΣ είναι ίδιος με αυτό του θυγατρικού πανεπιστημίου.
3) Αν ο τίτλος σπουδών που χορηγείται από το ΚΕΣ συνεπάγεται τη χορήγηση ίδιων επαγγελματικών δικαιωμάτων στο κράτος-μέλος υποδοχής.
Επειδή, το θέμα της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των ΚΕΣ προέκυψε έπειτα από τροπολογία, ευρωβουλευτή και μετέπειτα υπουργού της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που έκανε αποδεκτή η Ευρωβουλή.
Επειδή, τα ΚΕΣ παρέχουν κατακερματισμένο κύκλο σπουδών και χορηγούν τίτλους σπουδών αμφιλεγόμενης ποιότητας με δυσμενείς επιπτώσεις και στο δημόσιο πανεπιστήμιο.
Επειδή η υποχρεωτική εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2005/36/ΕΚ αποτελεί έμμεση νομική και θεσμική αναγνώριση των ΚΕΣ με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Επειδή η τυχόν αναγνώριση ακαδημαϊκών δικαιωμάτων που απορρέουν από τους τίτλους σπουδών που χορηγούν τα ΚΕΣ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσδιορίζουν ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνουν την πολιτική τους στο πεδίο της ακαδημαϊκής αναγνώρισης αυτόνομα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των δημόσιων ΑΕΙ από την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης