Αλλαγές στις ετικέτες των τροφίμων

Αριθμός πρωτ: 6395
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αλλαγές στις ετικέτες των τροφίμων.

Με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των κοινοτικών κανόνων για την επισήμανση των τροφίμων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε πρόταση κοινοτικού κανονισμού προκειμένου οι καταναλωτές να διαθέτουν σε ευανάγνωστη και κατανοητή μορφή, τις ουσιώδεις πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται ώστε να είναι ενημερωμένοι όταν προβαίνουν σε επιλογές κατά τις αγορές τους.
Σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφονται στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας των προσυσκευασμένων τροφίμων βασικές πληροφορίες για τη θρεπτική αξία τους, καθώς επίσης και η περιεκτικότητα σε θερμίδες, λίπη, κεκορεσμένα λίπη, υδρογονάνθρακες με ειδική αναφορά σε σάκχαρα και άλατα ανά 100ml/g ή ανά μερίδα του προϊόντος, αλλά και ως προς τις προσλαβανόμενες ποσότητες αναφοράς (π.χ. συνιστώμενη ημερήσια δόση).
Επιπλέον, για λόγους δημόσιας υγείας, το σχέδιο κανονισμού επεκτείνει τις ισχύουσες απαιτήσεις στην επισήμανση των αλλεργιογόνων για την κάλυψη μη προσυσκευασμένων προϊόντων, όπως τα τρόφιμα που διατίθενται στα εστιατόρια και στις άλλες επιχειρήσεις μαζικής εστίασης. Επισημαίνεται επίσης ότι, όλα τα τρόφιμα που περιέχουν αλλεργιογόνους ουσίες ή να αναφέρεται , έστω και με άλλο τρόπο, η παρουσία των αλλεργιογόμων.
Επειδή με την πρόταση κανονισμού καθορίζονται επίσης γενικές απαιτήσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες για τη θρεπτική αξία πρέπει να αναγράφονται στην επισήμανση των τροφίμων και με δεδομένο ότι υπάρχει περιθώριο για τα κράτη-μέλη να προάγουν επιπλέον εθνικά μέτρα, εφόσον αυτά δεν υπονομεύουν τους κοινοτικούς κανόνες,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν σε πρόσθετα μέτρα στη βάση της πρότασης κοινοτικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να καταστούν οι επισημάνσεις (ετικέτες) των τροφίμων σαφέστερες και πιο σχετικές προς τις ανάγκες των καταναλωτών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ