Αλλαγή του νόμου για την ίδρυση και λειτουργία πολυκαταστημάτων στην Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 13688
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Αλλαγή του νόμου για την ίδρυση και λειτουργία πολυκαταστημάτων στην Κρήτη.

Σε έρευνα που ολοκληρώθηκε πρόσφατα από ομάδα εργασίας του Επιμελητηρίου Ηρακλείου η ίδρυση και λειτουργία πολυκαταστημάτων στην Κρήτη θα δημιουργήσει ανεπανόρθωτα πλήγματα στους τοπικούς επιχειρηματίες εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα από την Πολιτεία.
Όπως επισημαίνεται, η Κρήτη είναι απλώς μια τερματική αγορά και το πρόβλημα της εγκατάστασης μεγάλων πολυκαταστημάτων είναι πολύπλοκο και απαιτούνται άμεσα και ουσιαστικά μέτρα, προκειμένου το εμπόριο να λειτουργεί σε πλαίσιο υγιούς και όχι αθέμιτου ανταγωνισμού ώστε η οικονομική ζωή του τόπου να μην αφεθεί ως έρμαιο στα χέρια συγκεκριμένων συμφερόντων.
Επειδή στην απάντηση της 11059/22-4-08 Ερώτησή μου αναφέρεται ότι «οι ρυθμίσεις του ν. 3377/2005 και οι τροποποιήσεις αυτού είναι πιο προστατευτικές για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις», ωστόσο τα αποτελέσματα της έρευνας του Επιμελητηρίου Ηρακλείου καταδεικνύουν τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν, όπως οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που έχουν σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση της χρηματοδότησης προγραμμάτων.
Επειδή απαιτείται η καθιέρωση ουσιαστικών και ευέλικτων θεσμικών, οικονομικών και αναπτυξιακών κινήτρων όσον αφορά τις συνενώσεις ή τις συμπράξεις επιχειρήσεων (οριζόντια ή κάθετα), προκειμένου να μην πλήττονται τόσο τα συμφέροντα των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών όσο και της τοπικής οικονομίας του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν στον εξορθολογισμό των αναπτυξιακών κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου και των προγραμμάτων του Δ’ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ) με στόχο να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις και τους κλάδους που πλήττονται περισσότερο από την εγκατάσταση πολυκαταστημάτων στην Κρήτη.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης