Ανάγκη άμεσης ενίσχυσης Αστυνομικών Υπηρεσιών Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 6731
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη άμεσης ενίσχυσης Αστυνομικών Υπηρεσιών Νομού Ηρακλείου.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει τη δραματική έλλειψη προσωπικού που αντιμετωπίζουν πολλά Αστυνομικά Τμήματα τόσο της πόλης όσο και της περιφέρειας του Νομού Ηρακλείου.
Η έξαρση της εγκληματικότητας και οι αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου, οπότε και ο πληθυσμός σε πολλές περιοχές πολλαπλασιάζεται, επιβάλλουν την ενίσχυση των Αστυνομικών Τμημάτων αφού οι αστυνομικοί που υπηρετούν σε όλο το Νομό Ηρακλείου δεν ξεπερνούν τους 600.
Επειδή σε πολλές περιοχές η αστυνόμευση, λόγω των δραματικών ελλείψεων σε αστυνομικό προσωπικό, είναι ανύπαρκτη.
Επειδή το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης αν και έχει ενημερωθεί δεν έχει προβεί σε καμία ουσιαστική κίνηση για την επίλυση του προβλήματος.
Επειδή η αστυνομική δύναμη του Νομού είναι συνεχώς μειούμενη λόγω συνταξιοδοτήσεων, αποσπάσεων κτλ., όμως δεν υπάρχει πρόβλεψη ούτε καν για την αναπλήρωση των ήδη υπαρχόντων κενών οργανικών θέσεων που προκύπτουν,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να προβεί στην άμεση στελέχωση των Αστυνομικών Τμημάτων του Νομού τα οποία υπολειτουργούν λόγω της δραματικής έλλειψης προσωπικού, προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων αφενός της πόλης και των τουριστικών περιοχών και αφετέρου της ενδοχώρας του Νομού Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης