Ανάγκη άμεσων εργασιών συντήρησης του Βυζαντινού Κάστρου Τεμένους στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 8418
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη άμεσων εργασιών συντήρησης του Βυζαντινού Κάστρου Τεμένους στο Νομό Ηρακλείου.

Την ανάγκη άμεσων εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν προκληθεί στο Βυζαντινό Κάστρο Τεμένους στον Προφήτη Ηλία του Δήμου Τεμένους του Νομού Ηρακλείου, ζητάει η Επιτροπή Εργασίας του δήμου που έχει συσταθεί με σκοπό την δραστηριοποίηση όλων των φορέων προκειμένου να διασωθεί το μνημείο.
Επειδή το φρούριο έχει υποστεί σοβαρές φθορές από το πέρασμα του χρόνου αλλά και από τα σοβαρά φυσικά φαινόμενα τον τελευταίων χρόνων, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασής του.
Επειδή στην απάντηση της 8010/5-3-2008 Ερώτησής μου, αναφέρεται ότι:
«Με την ΥΠ.ΠΟ./Γ.Δ.Α.Π.Κ./ΑΡΧ/Β1/Φ46/07030/5466/30.11.2006 Απόφαση της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων εγκρίθηκε το έργο “Τοπογραφική αποτύπωση Φρουρίου Τεμένους στο Ν.Ηρακλείου”. Η αρμόδια Εφορεία ενέταξε το μνημείο στο Επιχειρησιακό Σχέδιο 2008 με προϋπολογισμό 20.000 ευρώ».
Επειδή πρόκειται για ένα σημαντικό μνημείο της κρητικής ιστορίας το οποίο έχει κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος και προστατεύεται από το νόμο για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ενώ επίσης έχει χαρακτηριστεί και ως ιστορικό διατηρητέο από τη 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και ταυτόχρονα τόσο το κάστρο όσο και η γύρω από αυτό περιοχή έχει κηρυχτεί ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης των ζημιών, αλλά και συντήρησης του Βυζαντινού Κάστρου Τεμένους στον Προφήτη Ηλία του Δήμου Τεμένους του Νομού Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης