Ανάγκη αλλαγής θεσμικού πλαισίου για τους εποχιακούς διδάσκοντες στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα & προκήρυξης θέσεων μόνιμου προσωπικού

Αριθμός πρωτ: 8961
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη αλλαγής θεσμικού πλαισίου για τους εποχιακούς διδάσκοντες στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα & προκήρυξης θέσεων μόνιμου προσωπικού.

Έναρξη προβλημάτων αναμένεται να σηματοδοτήσει το νέο ακαδημαϊκό έτος των Πανεπιστημίων όσον αφορά στο διδακτικό προσωπικό.
Σύμφωνα με γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου εποχιακοί διδάσκοντες δεν μπορούν να επαναπροσληφθούν εφόσον έχουν συμπληρώσει πάνω από τρία χρόνια διδασκαλίας σε ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.
Ήδη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης διδακτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αδυνατεί να πληρωθεί καθώς έχει υπερβεί η ανανέωση ή παράταση της σύμβασης τους τα τρία ακαδημαϊκά έτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αφενός την μη καταβολή αμοιβής των διδασκόντων, αφετέρου την κένωση των θέσεων και τον κίνδυνο να υπολειτουργήσουν κάποια τμήματα του Πανεπιστημίου.
Επιπλέον στο Πανεπιστήμιο Κρήτης οι εποχιακοί διδάσκοντες καλύπτουν περίπου το 20% του συνόλου του διδακτικού προσωπικού, ωστόσο σε ότι αφορά τα νέα τμήματα, όπως για παράδειγμα των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, το ποσοστό υπερβαίνει το 50%. Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στα άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας των οποίων τα ποσοστά των συμβασιούχων αγγίζουν το 60%.
Επειδή η κατάσταση που επικρατεί έχει προκαλέσει αναταραχή στην πανεπιστημιακή κοινότητα καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος κάποια τμήματα να υπολειτουργήσουν αφού θα μείνουν χωρίς διδακτικό προσωπικό.
Επειδή το πρόβλημα της κένωσης των θέσεων πρέπει να βρει μόνιμη και όχι πρόσκαιρη λύση,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να μην μείνουν χωρίς διδακτικό προσωπικό τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των πανεπιστημίων ώστε να αποφευχθούν αναταραχές στη φοίτηση των σπουδαστών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης