Ανάγκη αλλαγής θεσμικού πλαισίου για τους εποχιακούς διδάσκοντες στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Αριθμός πρωτ: 9893
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη αλλαγής θεσμικού πλαισίου για τους εποχιακούς διδάσκοντες στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Με την 8961/6-6-07 είχα επισημάνει την ανάγκη αλλαγής του θεσμικού πλαισίου για τους εποχιακούς διδάσκοντες στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς σύμφωνα με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χιλιάδες συμβασιούχοι καθηγητές ΑΕΙ δεν μπορούν να επαναπροσληφθούν εφόσον έχουν συμπληρώσει πάνω από τρία χρόνια διδασκαλίας.
Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σειρά δυσμενών εξελίξεων για το χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων, το πολύ μεγάλο ποσοστό κενών θέσεων και ο κίνδυνος να υπολειτουργήσουν κάποια τμήματα των Πανεπιστημίων, συμπεριλαμβανομένου και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η αδιαφορία ωστόσο του Υπουργείου είναι πασιφανής όπως προκύπτει και από την απάντηση στην παραπάνω ερώτηση, όπου απλώς αναφέρεται ότι για να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες, κάθε ακαδημαϊκό έτος εγκρίνεται η διάθεση πιστώσεων έκτακτου διδακτικού προσωπικού, ενώ αναφορικά με την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ, ότι θα εξασφαλιστούν οι σχετικές πιστώσεις. Ούτε λόγος, δηλαδή τόσο για το κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργείται, όταν χιλιάδες πανεπιστημιακοί, οι οποίοι προφανώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, μένουν απλήρωτοι και στη συνέχεια άνεργοι, όσο και για τη δυσλειτουργία που προκαλείται σε ένα μεγάλο αριθμό πανεπιστημιακών τμημάτων που στελεχώνονται κυρίως από συμβασιούχους.
Επειδή το πρόβλημα των κενών θέσεων καθηγητών ΑΕΙ πρέπει να βρει μόνιμη και όχι πρόσκαιρη λύση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου, αφενός, να δοθεί μόνιμη λύση στην πλήρωση των θέσεων διδακτικού προσωπικού των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους, και αφετέρου αν προτίθεται να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο για τους εποχιακούς διδάσκοντες στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης