Ανάγκη αναβάθμισης και οργάνωσης των ολοήμερων σχολείων

Αριθμός πρωτ: 8960
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Ανάγκη αναβάθμισης και οργάνωσης των ολοήμερων σχολείων.

Η υποχρηματοδότηση, οι ανύπαρκτες υλικοτεχνικές υποδομές σε τοπικό επίπεδο και η έγκαιρη πρόσληψη προσωπικού είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης προκειμένου το ολοήμερο σχολείο να αναβαθμιστεί στο Νομό Ηρακλείου, ως θεσμός ο οποίος, αν και έχει βασικό στόχο την οικονομική ανακούφιση της ελληνικής οικογένειας και κυρίως της εργαζόμενης μητέρας, απαξιώνεται συστηματικά από την αδιαφορία του Υπουργείου.
Κάθε χρόνο οι μαθητές που φοιτούν στα ολοήμερα σχολεία μειώνονται, λόγω της μη έγκαιρης πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού και άρα της καθυστερημένης έναρξης των μαθημάτων. Το τρέχον σχολικό έτος, το ολοήμερο ξεκίνησε να λειτουργεί τέλη Οκτώβρη, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι γονείς να αναγκαστούν να καταφύγουν σε άλλες λύσεις, όπως τα ιδιωτικά σχολεία.
Επειδή κάθε χρόνο, λόγω της συστηματικής απαξίωσης του ολοήμερου σχολείου και της ολιγωρίας του Υπουργείου, ο αριθμός των μαθητών μειώνεται δραματικά.
Επειδή οι συνδικαλιστές εκπαιδευτικοί καλούν την Κυβέρνηση να τηρήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και να στηρίξει το θεσμό του ολοήμερου σχολείου.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου (14008/11-9-07, 7902/20-2-07, 6156/5-1-06), έχω επισημάνει την ανάγκη αναβάθμισης του ολοήμερου σχολείου, ωστόσο ουδεμία βελτίωση δεν υπήρξε τόσο στις υποδομές όσο και στο θέμα της εύρυθμης λειτουργίας του,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να καλύψει έγκαιρα τις θέσεις των δασκάλων, πριν την έναρξη της επόμενης σχολικής περιόδου, στα ολοήμερα σχολεία, προκειμένου να μην καθυστερήσει η έναρξη των μαθημάτων και του χρόνου, αφού πέρα από τις εκπαιδευτικές του διαστάσεις, έχει ιδιαίτερα κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις για την ελληνική οικογένεια.
2) Εάν προτίθεται άμεσα να ενισχύσει την υλικοτεχνική υποδομή των ολοήμερων σχολείων αλλά και να χορηγήσει κονδύλια για τις λειτουργικές τους δαπάνες, προκειμένου να αποφευχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης