Ανάγκη αναβάθμισης λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 529
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη αναβάθμισης λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου.

Η ανάγκη αναβάθμισης της λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου επισημαίνεται για μία ακόμη φορά από το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου.
Αν και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου είχε δεσμευθεί τόσο για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Υποθηκοφυλακείου όσο και για την αύξηση του προσωπικού και τη μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του, προκειμένου να αυξηθεί η ταχύτητα στην έκδοση πιστοποιητικών, εν τούτοις μέχρι σήμερα καμία ουσιαστική διαφοροποίηση στη λειτουργία του δεν έχει επέλθει.
Επειδή από τα έντεκα άτομα που υπηρετούσαν στο Υποθηκοφυλακείο Ηρακλείου το 2005, σήμερα δεν εργάζονται εκεί ούτε οι μισοί υπάλληλοι, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται πολύμηνες καθυστερήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών, ενώ στο γραφείο βαρών παρατηρείται καθυστέρηση μέχρι και δύο ετών.
Επειδή, όπως είχα επισημάνει και με παλαιότερες ερωτήσεις μου, ο μεγάλος όγκος εργασίας που καθημερινά συσσωρεύεται στο Υποθηκοφυλακείο, έχει ως συνέπεια τη μη έγκαιρη εξυπηρέτηση των πολιτών, την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνσή τους και τη μη διευκόλυνση των δικηγόρων και των πιστωτικών ιδρυμάτων .
Επειδή ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου από το 2005 αμείβει τέσσερις δικηγόρους προκειμένου να βοηθούν στη διεκπεραίωση των υποθέσεων του Υποθηκοφυλακείου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στην αναβάθμιση του Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου, αφενός με την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και αφετέρου με τη μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του, προκειμένου να εκλείψουν οι πολύμηνες ή και πολύχρονες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διεκπεραίωση των υποθέσεών του.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ