Ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 479
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου.

Ήδη με τις 186/1-10-07, 188/1-10-07, 333/4-10-07 Ερωτήσεις μου επεσήμανα μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι του Νομού Ηρακλείου, αλλά και της κτηνοτροφίας εν γένει, όπως η κατακόρυφη αύξηση των τιμών στις ζωοτροφές, οι παράνομες ελληνοποιήσεις εισαγόμενων κρεάτων, η μείωση των επιδοτήσεων και η ανισότητα στην κατανομή τους κλπ.
Οι κτηνοτρόφοι του Νομού σε σύσκεψη που πραγματοποίησαν υπογράμμισαν μια σειρά περαιτέρω θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο, η αντιμετώπιση των οποίων κρίνεται επιτακτική προκειμένου να εξέλθουν της κρίσης.
Η ανεπάρκεια εκτάσεων για καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών έχει ως αποτέλεσμα την αγορά μεγαλύτερης ποσότητας ζωοτροφών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος παραγωγής. Οι κτηνοτρόφοι επισημαίνουν την ανάγκη φύτευσης κτηνοτροφικών φυτών, με δεδομένη την προοπτική εκρίζωσης πολλών αμπελώνων.
Επιπλέον ο αγροτικός εξηλεκτρισμός κρίνεται αναγκαίος, αφού οι κτηνοτροφικές μονάδες δεν μπορούν να λειτουργήσουν με αλμεκτικά συστήματα και ψύκτες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Η άθλια κατάσταση των αγροτικών δρόμων και οι φθορές των αγροτικών αυτοκινήτων επιφέρει ένα επιπλέον κόστος στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της τάξης των 2.000-3.000 ευρώ ετησίως.
Τέλος, επιβεβλημένη θεωρείται από τους κτηνοτρόφους η υποχρέωση τοποθέτησης ειδικών ψυκτικών θαλάμων στα αυτοκίνητα των τυροκομείων τα οποία λαμβάνουν τα δείγματα γάλακτος, προκειμένου να μην σημειώνονται αυξημένες τιμές κατά τη μέτρηση του μικροβιακού τους φορτίου.
Επειδή η κατάσταση χρήζει άμεσης αντιμετώπισης προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα για την κτηνοτροφία αλλά και συνολικά για την οικονομία του τόπου,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθεται να λάβουν μέτρα και ποια για την επίλυση των προβλημάτων των κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου, οι οποίοι έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση και χρειάζονται τη στήριξη της πολιτείας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ