Ανάγκη αποτελεσματικής πολιτικής για την αντικατάσταση και τον περιορισμό χρήσης πλαστικής σακούλας

Αριθμός πρωτ: 10497
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη αποτελεσματικής πολιτικής για την αντικατάσταση και τον περιορισμό χρήσης πλαστικής σακούλας.

Με την 2339/22-11-07 Ερώτησή μου είχα αναφερθεί στην επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων που επιβάλλουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και οι έντονες κλιματικές αλλαγές, μεταξύ των οποίων και η κατάργηση της πλαστικής σακούλας, μέτρο το οποίο προβλέπει και η οδηγία 94/62/ΕΚ.
Ωστόσο, σύμφωνα με την Κομισιόν, τα αποτελέσματα των προσπαθειών για τη μείωση των απορριμμάτων συσκευασίας στη χώρα μας, όχι μόνο δεν είναι ικανοποιητικά, αλλά παρατηρείται και αύξηση των κατά κεφαλήν ποσοτήτων που κυκλοφορούν στην αγορά, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται ο στόχος της Οδηγίας.
Επειδή η εν λόγω οδηγία καθορίζει ως γενικό στόχο την ετήσια ανακύκλωση του 22,5% κατά βάρος του συνόλου των πλαστικών συσκευασιών.
Επειδή, όπως ορίζεται, τα κράτη – μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τα συστήματα επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών που είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν κατά τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί και ποια αποτελεσματικότερη πολιτική προτίθεται να ακολουθήσει προκειμένου να μειωθούν τα απορρίμματα συσκευασίας και να περιοριστεί η χρήση της πλαστικής σακούλας, όπως προβλέπει και η οδηγία 94/62/ΕΚ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης