Ανάγκη βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου για τη διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Αριθμός πρωτ: 11265
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
2) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Θέμα: Ανάγκη βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου για τη διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

Σε πρόσφατη ημερίδα της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) αναδείχθηκε η ανάγκη βελτίωσης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και συγκεκριμένα του Ν. 3115/03, καθώς και η χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών.
Στις προτάσεις που κατατέθηκαν συμπεριλαμβάνεται η προώθηση της προληπτικής διαπίστωσης και διαχείρισης κινδύνων και η δημιουργία συστήματος παρακολούθησης κινδύνων σε εθνικό επίπεδο.
Επειδή καθημερινά πολλαπλασιάζονται οι χρήστες του Διαδικτύου και στη χώρα μας, όπως και οι εξυπηρετούμενες δραστηριότητες που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, με συνέπεια να αυξάνονται οι κίνδυνοι,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ.Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προσαρμόσουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο στις νέες απαιτήσεις που έχουν προκύψει και να δημιουργήσουν σύστημα παρακολούθησης κινδύνων σε εθνικό επίπεδο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης