Ανάγκη δημιουργίας νέων ολοήμερων τμημάτων σε σχολεία του Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 9945
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Ανάγκη δημιουργίας νέων ολοήμερων τμημάτων σε σχολεία του Νομού Ηρακλείου.

Το μεγάλο ενδιαφέρον των γονέων να εγγράψουν τα παιδιά τους σε σχολεία με διευρυμένο ωράριο, οδηγεί στην ανάγκη δημιουργίας 22 νέων ολοήμερων τμημάτων σε σχολεία και νηπιαγωγεία του Νομού Ηρακλείου.
Σύμφωνα με την πρόταση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα νέα ολοήμερα τμήματα που θα πρέπει να προστεθούν στα 100 ήδη υπάρχοντα του Νομού, είναι στα δημοτικά σχολεία Φόδελε, Καλεσών, Δεματίου, 1ο Βουτών, καθώς και στα νηπιαγωγεία 9ο, 12ο, 13ο, 14ο, 18ο, 30ο, 51ο, 53ο, 58ο, 70ο και 72ο Ηρακλείου, 2ο, Γαζίου, 3ο Αγίας Μαρίνας, Μοχού, Χερσονήσου, Ψαρής Φοράδας, 3ο Μοιρών και Γαλιάς.
Ωστόσο, όπως έχω επισημάνει με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου (14008/11-9-07, 7902/20-2-07, 6156/5-1-06) και τελευταία την 8960/6-6-07, επιτακτική κρίνεται και η ανάγκη να αναβαθμιστούν, να οργανωθούν και να επιλυθούν τα προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα ολοήμερα σχολεία, με κυριότερα την υποχρηματοδότηση, τις ανύπαρκτες υλικοτεχνικές υποδομές σε τοπικό επίπεδο και την έγκαιρη πρόσληψη προσωπικού.
Επειδή η αναβάθμιση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου πρέπει να διασφαλιστεί καθώς ανακουφίζει οικονομικά την ελληνική οικογένεια και την εργαζόμενη μητέρα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να εγκρίνει τη δημιουργία 22 νέων ολοήμερων τμημάτων σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του Νομού Ηρακλείου.
2) Εάν προτίθεται να καλύψει έγκαιρα τις θέσεις των δασκάλων στα ολοήμερα σχολεία προκειμένου να μην καθυστερήσει η έναρξη των μαθημάτων.
3) Εάν προτίθεται να ενισχύσει την υλικοτεχνική τους υποδομή και να χορηγήσει κονδύλια για τις λειτουργικές τους δαπάνες, προκειμένου να αποφευχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης