Ανάγκη δραστικής μείωσης των επιτρεπόμενων ορίων ακτινοβολίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας

Αριθμός πρωτ: 4803
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη δραστικής μείωσης των επιτρεπόμενων ορίων ακτινοβολίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Με την 949/19-10-07 Ερώτησή μου είχα επισημάνει στοιχεία έρευνας που καταδείκνυαν την ενοχοποίηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα για καρκινογενέσεις.
Στην απάντηση υπογραμμίζεται ότι τα όρια ασφαλούς έκθεσης του πληθυσμού στη χώρα μας καθορίστηκαν με το Νόμο 3431/2006 κατά 30% πιο αυστηρά από αυτά που ορίζονται στην υπ’ αρ. 1999/519/ΕΚ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα οποία γίνονται αυστηρότερα κατά 40% μέχρι σε απόσταση 300 μέτρων από χώρους συγκέντρωσης ευπαθών ομάδων.
Ωστόσο, νέα μελέτη κατέδειξε ότι η ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων καταστρέφει το DNA των κυττάρων και η ερευνητική ομάδα από τη Σουηδία, την Αγγλία, την Αυστρία και τις Η.Π.Α. προτείνει τη μείωση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του πληθυσμού στην τιμή του 0,1 μικροβάτ ανά τετραγωνικό μέτρο, τη στιγμή που οι τιμές στη χώρα μας κυμαίνονται από 360 έως 760 μικροβάτ ανά τετραγωνικό.
Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη η υιοθέτηση των προτάσεων των επιστημόνων που εισηγούνται τη δραστική μείωση των επιτρεπόμενων ορίων επικινδυνότητας που ισχύουν στη χώρα μας προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία που, όπως αποδεικνύεται, τίθεται σε άμεσο κίνδυνο.
Επειδή με επανειλημμένες ερωτήσεις μου έχω θέσει το ζήτημα αφενός της εκπομπής των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας σε υψηλά όρια, σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, και αφετέρου την ύπαρξη πολλών παράνομα τοποθετημένων κεραιών, στις οποίες δεν ελέγχονται ούτε τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ούτε το σύνολο των εκ του σχετικού νόμου προϋποθέσεων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

1) Αν προτίθεται να προβεί στη μείωση των επιτρεπόμενων ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην τιμή του 0,1 μικροβάτ ανά τετραγωνικό μέτρο, όπως υποδεικνύουν οι επιστήμονες προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία που τίθεται σε άμεσο κίνδυνο.
2) Αν προτίθεται να δώσει εντολή για την πραγματοποίηση συνεχών και επισταμένων ελέγχων ούτως ώστε οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να τηρούν, αφενός τις θεσμοθετημένες προδιαγραφές και να εξασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού αναφορικά με την ακτινοβολία, και αφετέρου να ελέγχεται το πλήθος και η νομιμότητα των εγκατεστημένων κεραιών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ