Ανάγκη εκσυγχρονισμού των σχολικών προγραμμάτων και των βιβλίων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Αριθμός πρωτ: 12222
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη εκσυγχρονισμού των σχολικών προγραμμάτων και των βιβλίων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε το Κέντρο Μελετών της ΟΛΜΕ, τα συμπεράσματα που προκύπτουν για τις αλλαγές, τόσο στο σχολικό πρόγραμμα όσο και στα βιβλία δεν προσέφεραν κανένα θετικό αποτέλεσμα, γεγονός που διαπιστώνεται τόσο από τους μαθητές όσο και από τους καθηγητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Επειδή σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το 64.7% των ερωτηθέντων καθηγητών αξιολόγησε αρνητικά το ισχύον σχολικό πρόγραμμα αναφορικά με τη συμβολή του στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής ικανότητας των μαθητών.
Επειδή οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι τα βιβλία δεν επαρκούν για την προετοιμασία των μαθητών αλλά και την κριτική σκέψη και επισημαίνουν ότι το σχολικό πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να εμπλουτιστεί και με νέα μαθήματα τα οποία θα αφορούν την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την αγωγή υγείας και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Επειδή το σοβαρό ζήτημα της μη επαρκούς και έγκαιρης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών τέθηκε για ακόμα μια φορά, όπως και το ζήτημα της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση των σχολικών προγραμμάτων αλλά και στη σύνταξη των σχολικών βιβλίων.
Επειδή η εκπαιδευτική κοινότητα του Νομού Ηρακλείου καταβάλει από την πλευρά της κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης της εκπαίδευσης του νομού, χωρίς ωστόσο τη βοήθεια και την στήριξη της Πολιτείας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να κάνει δεκτές τις προτάσεις των εκπαιδευτικών για συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των σχολικών προγραμμάτων αλλά και στη σύνταξη των σχολικών βιβλίων, καθώς και κατά πόσο θα αναβαθμιστούν για τη φετινή σχολική χρονιά τα προγράμματα και τα βιβλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
2) Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τη φετινή σχολική χρονιά, προκειμένου να μην επικρατήσει ξανά η απαράδεκτη κατάσταση που ίσχυσε τις τελευταίες χρονιές στο σημαντικότατο αυτό ζήτημα

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης