Ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών για τους τρόπους πρόληψης του καρκίνου

Αριθμός πρωτ: 7143
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών για τους τρόπους πρόληψης του καρκίνου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας «Hellas Health II» που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, η ενημέρωση των Ελλήνων σχετικά με τους τρόπους πρόληψης του καρκίνου είναι ανεπαρκής και υπάρχει αδιαφορία σχετικά με τη διενέργεια βασικών προληπτικών εξετάσεων, εξαιτίας της άγνοιας αυτής.
Όπως καταγράφεται από τα στοιχεία της έρευνας, τέσσερις στους δέκα Έλληνες απαντούν ότι αισθάνονται μπερδεμένοι σχετικά με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν για την πρόληψη του καρκίνου και οι έξι στους δέκα απαντούν ότι η βασική πηγή πληροφόρησής τους σχετικά με το ζήτημα είναι μόνο η τηλεόραση.
Επειδή η έλλειψη ενημέρωσης και κατά συνέπεια η αδιαφορία που επιδεικνύουν οι πολίτες σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου, δικαιολογούν εν μέρει την αύξηση των θανάτων από καρκίνο στη χώρα μας, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει προκειμένου να υπάρχει επαρκής ενημέρωση των πολιτών για τις βασικές προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο, καθώς η πρόληψη αποτελεί σημαντικό παράγοντα μείωσης των θανάτων που επιφέρει ο καρκίνος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης