Ανάγκη κατάρτισης πληρέστερου πιστοποιητικού υγείας για τα παιδιά που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες

Αριθμός πρωτ: 8690
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Ανάγκη κατάρτισης πληρέστερου πιστοποιητικού υγείας για τα παιδιά που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.

Την κατάρτιση ενός πληρέστερου πιστοποιητικού υγείας το οποίο θα συμπληρώνει κάθε παιδί που θα συμμετέχει σε παντός είδους αθλητικές δραστηριότητες προτείνει η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία κατά τη διάρκεια του 18ου Παγκρήτιου Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Συμποσίου που έγινε πρόσφατα στην Κρήτη.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται, τα ατομικά δελτία υγείας που συμπληρώνουν τα παιδιά τόσο στο σχολείο όσο και σε αθλητικούς συλλόγους πρέπει να εμπλουτιστούν με περισσότερες ερωτήσεις, όπως π.χ. για το οικογενειακό ιστορικό, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν ή ακόμη και να εκλείψουν οι περιπτώσεις αιφνίδιου θανάτου των νέων την ώρα της αθλητικής δραστηριότητας τους.

Επίσης, σύμφωνα με τους γιατρούς, κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια ενός τουλάχιστον ηλεκτροκαρδιογραφήματος παιδιών σε μικρές ηλικίες που αθλούνται, ως μίνιμουμ της ασφαλούς συμμετοχής τους.

Επειδή κάθε χρόνο σημειώνονται αρκετά περιστατικά αιφνίδιων θανάτων παιδιών κατά την ώρα της αθλητικής δραστηριότητας, τα οποία προφανώς δεν θα είχαν αυτή την κατάληξη αν είχαν υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις προληπτικού ελέγχου.

Επειδή, όπως επίσης υπογραμμίστηκε στο Συμπόσιο, είναι επιτακτική η ανάγκη ενημέρωσης των ανθρώπων που ασχολούνται με παιδιά στα σχολεία, αλλά και σε αθλητικούς συλλόγους, γυμναστήρια κτλ., πάνω σε θέματα πρώτων βοηθειών σε μια επείγουσα περίπτωση,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

Αν προτίθενται να κάνουν δεκτές τις προτάσεις της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας αφενός για την κατάρτιση ενός πληρέστερου πιστοποιητικού υγείας για τα παιδιά που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και αφετέρου για την ενημέρωση των ανθρώπων που ασχολούνται με παιδιά στα σχολεία, σε αθλητικούς συλλόγους, γυμναστήρια κτλ., πάνω σε θέματα πρώτων βοηθειών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν ή ακόμη και να εκλείψουν οι περιπτώσεις αιφνίδιου θανάτου των νέων την ώρα της άθλησης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ