Ανάγκη λήψης μέτρων για την ασφάλεια των απασχολουμένων στη γεωργία και την αλιεία στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 4681
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη λήψης μέτρων για την ασφάλεια των απασχολουμένων στη γεωργία και την αλιεία στη χώρα μας

Τα συμπεράσματα ευρωπαϊκής έρευνας σχετικά με τη διαχείριση περιβαλλοντικών και εργασιακών κινδύνων στη γεωργία και την αλιεία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και προξενούν εύλογο ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση του σχετικού προβλήματος και στη χώρα μας.
Όπως επισημαίνεται, τόσο η γεωργία όσο και η αλιεία θεωρούνται ως δύο από τους πλέον επικίνδυνους χώρους για τους απασχολούμενους σε αυτούς. Το γεγονός αυτό συνδέεται από τη μια πλευρά με τον υψηλό κίνδυνο που ενέχουν για ατυχήματα, ακόμη και θανατηφόρα. Χαρακτηριστικά σημειώνεται στην έρευνα ότι ο δείκτης θανατηφόρων ατυχημάτων είναι ίδιος με εκείνον του κατασκευαστικού κλάδου και είναι στην πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη.
Από την άλλη πλευρά, εξίσου υψηλό είναι το ποσοστό των σοβαρών νοσημάτων. Ειδικά για τον αγροτικό πληθυσμό, το συμπέρασμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας, εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που θέτει σε σημαντικό κίνδυνο την υγεία των αγροτών.
Επειδή η χώρα μας έχει υψηλό ποσοστό αγροτικού πληθυσμού, και η έρευνα που διεξάχθηκε δείχνει με σαφήνεια τους υψηλούς κινδύνους που συνεπάγεται η απασχόληση στη γεωργία και την αλιεία, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη και ο μεγάλος αριθμός αλλοδαπών αγρεργατών που δεν είναι επίσημα καταγεγραμμένοι .
Επειδή η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει για την ασφάλεια στον χώρο της εργασίας τόσο των γεωργών όσο και των αλιέων, παίρνοντας μέτρα κυρίως στον τομέα της ενημέρωσης για την πρόληψη ατυχημάτων και ασθενειών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προχωρήσει στη λήψη μέτρων για την πρόληψη ατυχημάτων και ασθενειών των απασχολουμένων στη γεωργία και την αλιεία, με δεδομένα τον υψηλό κίνδυνο που διατρέχουν οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους τομείς και την έλλειψη σχετικής ενημέρωσής τους και μέριμνας από την πολιτεία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ