Ανάγκη λήψης μέτρων για τη συνετή χρήση διαδικτύου από τους νέους και επιβολή ορίου ηλικίας για την είσοδο στα Internet Cafe

Αριθμός πρωτ: 4744
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
2) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη λήψης μέτρων για τη συνετή χρήση διαδικτύου από τους νέους και επιβολή ορίου ηλικίας για την είσοδο στα Internet Cafe.

Άκρως ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα μελέτης που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, σύμφωνα με τα οποία ένα μεγάλο ποσοστό εφήβων της χώρας είναι εθισμένο με το Διαδίκτυο, με το 20% να ανήκει μάλιστα στην ομάδα υψηλού κινδύνου.
Σύμφωνα με τη μελέτη, αναφέρονται περιπτώσεις παιδιών που παρέλειψαν λόγω διαδικτύου να πιουν νερό και χρειάστηκε να εισαχθούν στο νοσοκομείο εξαιτίας αφυδάτωσης, αλλά και παιδιών που έκλεβαν χρήματα από τους γονείς τους για να πάνε σε Internet Cafe.
Επειδή, σύμφωνα με τους ειδικούς, ο εθισμός στο Internet τροφοδοτεί την απομόνωση των παιδιών, τα οποία είναι πιθανόν να πάσχουν από κατάθλιψη, άγχος, φοβίες ή να παραμελούνται από τους γονείς.
Επειδή η χρήση του διαδικτύου για περισσότερες από 10 ώρες την εβδομάδα θέτει σε κίνδυνο για εθισμό τους χρήστες εφήβους, που είναι κυρίως αγόρια.
Επειδή οι ερευνητές υπογραμμίζουν την ανάγκη το σχολείο να προηγείται στις εξελίξεις της εποχής, σε αυτό που οι νέες τεχνολογίες επιβάλλουν, και όχι να έπεται, αναμορφώνοντας τα προγράμματα και τις διδακτικές του μεθόδους ούτως ώστε να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί :
1) Αν προτίθενται να προβούν στην πραγματοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης στα σχολεία για τον εθισμό των εφήβων στο διαδίκτυο καθώς και τους κινδύνους που ελλοχεύει η υπερβολική χρήση του, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που μέχρι σήμερα είναι σχεδόν ανύπαρκτα.
2) Αν προτίθενται να προβούν στην αλλαγή του νομικού πλαισίου σε σχέση με τη λειτουργία των Internet Café, ώστε να επιβληθεί όριο ηλικίας για την είσοδο των νέων σε αυτά.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ