Ανάγκη λήψης μέτρων για τη χρήση ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Αριθμός πρωτ: 9794
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/4/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη λήψης μέτρων για τη χρήση ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Τον κίνδυνο παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αντιμετωπίζει η χώρα μας για την αδράνεια που επιδεικνύει η ελληνική Κυβέρνηση στη διεύρυνση της χρήσης της ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
Επειδή στα πλαίσια της ευρωπαϊκής στρατηγικής για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας η Κυβέρνηση δεν έχει υλοποιήσει τίποτα από όσα κατά καιρούς δήθεν εξαγγέλλει για το ζήτημα αυτό, με αποτέλεσμα η χώρα μας να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο παραπομπής της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Επειδή τα κίνητρα και τα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν για την χρήση ήπιων μορφών ενέργειας και φυσικού αερίου, πρέπει να περιλαμβάνουν όχι μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Με ποια μέτρα προτίθενται να προβούν στη διεύρυνση της χρήσης της ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προκειμένου να εναρμονιστεί η χώρα μας στην σχετική Οδηγία για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης