Ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών για τη λειτουργία του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στο Δήμο Τυμπακίου του Ν. Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 7528
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
3) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών για τη λειτουργία του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στο Δήμο Τυμπακίου του Ν. Ηρακλείου

Την ανάγκη λειτουργίας του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στο Δήμο Τυμπακίου διεκδικούν οι τοπικοί φορείς με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των πολιτών και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της περιοχής.
Οι προσπάθειες των τοπικών φορέων για ένα πάγιο αίτημα που θα εξυπηρετήσει μια ευρύτερη περιοχή του Νομού Ηρακλείου προσκρούει στην αδιαφορία της Κυβέρνησης να προχωρήσει στην υλοποίηση υπουργικών αποφάσεων για την αναβάθμιση του Περιφερειακού Ιατρείου Τυμπακίου και την στελέχωση με το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.
Επειδή η λειτουργία του Πολυδύναμου Ιατρείου δεν έχει καταστεί δυνατή λόγω της έλλειψης της απαραίτητης κτιριακής υποδομής, παρά το γεγονός ότι είναι διαθέσιμη η έκταση που καλύπτει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται και την οποία έχει παραχωρήσει η δημοτική αρχή η οποία σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου θα προβούν στην εκπόνηση της μελέτης για την ανέγερση του κτιρίου που θα εγκατασταθεί το Ιατρείο.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν άμεσα στην χρηματοδότηση της κατασκευής του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στο Δήμο Τυμπακίου του Νομού Ηρακλείου, αφού υπάρχει η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία το Περιφερειακό Ιατρείο Τυμπακίου του Κ. Υ. Μοιρών χαρακτηρίζεται ως Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο καθώς και ο καθορισμός των θέσεων για την στελέχωσή του και οι τοπικοί φορείς προχωρούν στην εκπόνηση της μελέτης των κτιριακών υποδομών που απαιτούνται.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης