Ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από τη λειτουργία ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων

Αριθμός πρωτ: 15255
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΠΕΧΩΔΕ

Θέμα: Ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από τη λειτουργία ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων.

Την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της δημόσιας υγείας επιβάλουν τα αποτελέσματα ερευνών που κατά καιρούς πραγματοποιούνται από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης για τη λειτουργία του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων.
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησαν τα Πανεπιστήμια Κρήτης και Σιένας, οι επικίνδυνες ουσίες νικέλιο και βανάδιο εντοπίστηκαν να υπάρχουν σε σημαντικότατες υπερβάσεις, γεγονός που αποτελεί κίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Επειδή ο κίνδυνος περαιτέρω μόλυνσης του ατμοσφαιρικού αέρα της ευρύτερης περιοχής των Ληνοπεραμάτων, δίπλα στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά και της θερμικής μόλυνσης της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής, εκτός της οικολογικής καταστροφής επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην υγεία των πολιτών,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ.Υπουργοί:
Ποια άμεσα μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να περιοριστεί η εκπομπή των επικίνδυνων ουσιών, νικελίου και βανάδιου από τον ΑΗΣ των Ληνοπεραμάτων του Νομού Ηρακλείου, που προκαλούν μόλυνση στο περιβάλλον και έχουν αρνητικές συνέπειες στην υγεία των πολιτών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης