Ανάγκη λειτουργίας σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Αριθμός πρωτ: 16851
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη λειτουργίας σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συνήγορου του Πολίτη η κατάσταση που επικρατεί στην Δημόσια Διοίκηση είναι άκρως απογοητευτική καθώς οι παραλείψεις και η αυθαιρεσία που επικρατεί στις δημόσιες υπηρεσίες δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους πολίτες.
Σοβαρό ζήτημα αποτελεί, μεταξύ των άλλων, η ανεπαρκής στελέχωση και χρηματοδότηση των υπηρεσιών που καλούνται να προστατεύσουν το περιβάλλον και η έλλειψη πρόβλεψης για τη λειτουργία σταθμών μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις Περιφέρειες της χώρας.
Επειδή η διοικητική αδράνεια και η απραξία της Κυβέρνησης να λάβει μέτρα για την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων, όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η ισόρροπη ανάπτυξη έχει ως αποτέλεσμα την επικράτηση ενός μοντέλου αλόγιστης και ανεξέλικτης οικονομικής ανάπτυξης σε βάρος της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Επειδή, σύμφωνα με την έκθεση του Συνήγορου του Πολίτη, στην Κρήτη το ποσοστό των πολιτών που προσέφυγαν στην ανεξάρτητη Αρχή προκειμένου να εκφράσουν γενικότερα τα παράπονά τους για τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, είναι της τάξης του 8%, πράγμα που την κατατάσσει στην πρώτη θέση.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να λάβουν μέτρα για τη λειτουργία σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις Περιφέρειες της χώρας, καθώς και άλλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης