Ανάγκη νέας ρύθμισης πανωτοκίων

Αριθμός πρωτ: 9840
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη νέας ρύθμισης πανωτοκίων.

Κατά τη συζήτηση της Ερώτησή μου στη Βουλή σχετικά με τη στήριξη της γεωργίας από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και τη ρύθμιση των χρεών, υπήρξε δέσμευση του Υφυπουργού κ. Δούκα ότι θα συζητηθεί το θέμα με την Τράπεζα για τη διευθέτηση των περιπτώσεων των αγροτών που δεν περιλαμβάνονται στη σχετική νομοθετική ρύθμιση.
Οι αγρότες οι οποίοι είχαν συνάψει δάνεια με την ΑΤΕ μέσω των Συνεταιρισμών, είναι μία από τις κατηγορίες των πολιτών που δεν εντάχθηκαν στο νόμο για τα πανωτόκια και οι οποίοι εξακολουθούν μέχρι σήμερα να χρωστούν μέχρι και 15 φορές περισσότερα του αρχικού κεφαλαίου.
Επειδή οι αγρότες, εκτός του ότι έχουν υποστεί ληστρική εκμετάλλευση και οικονομική καταστροφή, υποχρεώνονται σε πολύχρονες και πολυέξοδες δικαστικές δαπάνες εναντίον του Δημοσίου προκειμένου να δικαιωθούν.
Επειδή σε πολλές περιπτώσεις οι δανειολήπτες είναι υποχρεωμένοι να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη ακόμη και για να πληροφορηθούν απλώς το ύψος των οφειλών τους στην Αγροτική Τράπεζα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργ ός:

Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί, σύμφωνα με τη δέσμευσή του στη Βουλή, με την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με την διευθέτηση των χρεών σε όσους αγρότες δεν καλύπτονται από τη σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης