Ανάγκη νέας ρύθμισης πανωτοκίων

Αριθμός πρωτ: 7667
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη νέας ρύθμισης πανωτοκίων.

Με την 9963/13-4-06 Ερώτησή μου, είχα επισημάνει ότι η πολυδιαφημιζόμενη από την Κυβέρνηση ρύθμιση των αγροτικών χρεών προς την Αγροτική Τράπεζα, δεν θα ικανοποιούσε ούτε το 1/3 εκείνων που είχαν καταβάλει πολλές φορές το αρχικό ποσό του δανείου και είχαν επιβαρυνθεί με υπερβολικούς τόκους, καθώς δεν συμπεριλάμβανε όλες τις κατηγορίες των δανειοληπτών.
Οι αγρότες οι οποίοι είχαν συνάψει δάνεια με την ΑΤΕ μέσω των Συνεταιρισμών, είναι μία από τις κατηγορίες των πολιτών που δεν εντάχθηκαν στο νόμο για τα πανωτόκια και οι οποίοι εξακολουθούν μέχρι σήμερα να χρωστούν μέχρι και 15 φορές περισσότερα του αρχικού κεφαλαίου.
Επειδή οι αγρότες, εκτός του ότι έχουν υποστεί ληστρική εκμετάλλευση και οικονομική καταστροφή, υποχρεώνονται σε πολύχρονες και πολυέξοδες δικαστικές δαπάνες εναντίον του Δημοσίου προκειμένου να δικαιωθούν.
Επειδή σε πολλές περιπτώσεις οι δανειολήπτες είναι υποχρεωμένοι να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη ακόμη και για να πληροφορηθούν απλώς το ύψος των οφειλών τους στην Αγροτική Τράπεζα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, προκειμένου να ενταχθούν όλες οι κατηγορίες των δανειοληπτών, όπως οι αγρότες που είχαν συνάψει δάνεια μέσω των Συνεταιρισμών, σε νέα ρύθμιση για τα πανωτόκια και να περιοριστεί αυτή η μεγάλη αδικία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης