Ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για την άδικη επιβολή της έκτακτης εισφοράς επί των εισοδημάτων συνταξιούχων και αγροτών

Αριθμός πρωτ: 3656
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για την άδικη επιβολή της έκτακτης εισφοράς επί των εισοδημάτων συνταξιούχων και αγροτών

Με την 1583/6-7-09 Ερώτησή μου, έθετα ένα σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει με την επιβολή της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς σε φυσικά πρόσωπα με εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ κατά το έτος 2007. Ειδικότερα, πολλοί συνταξιούχοι αλλά και αγρότες είδαν τους εαυτούς τους να συμπεριλαμβάνονται αδικαιολόγητα στην κατηγορία αυτή, με μόνη αιτιολογία το γεγονός ότι τη συγκεκριμένη χρονιά έλαβαν αναδρομικά ποσά από συντάξεις ή άλλες παροχές (επιδοτήσεις) προηγουμένων ετών, εξαιτίας των γραφειοκρατικών εμποδίων και των καθυστερήσεων, με αποτέλεσμα το εισόδημά τους για εκείνη τη χρονιά και μόνο να υπερβαίνει το πλαφόν των 60.000 ευρώ.
Στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά στην υποβολή διορθωτικών-τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων, ώστε το εισόδημα της μιας χρονιάς να επιμεριστεί σε περισσότερα από ένα προηγούμενα έτη. Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται στην πράξη, το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο, καθώς, λόγω της ιδιάζουσας περίπτωσης των συγκεκριμένων φορολογούμενων, δεν δόθηκαν εγκαίρως και με σαφήνεια οι απαραίτητες διευκρινίσεις, όπως θα όφειλε να είχε κάνει το Υπουργείο, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μην καταβάλουν την εισφορά μέχρι το τέλος Ιουλίου.
Επειδή τις τελευταίες ημέρες, όπως προκύπτει από δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, πολλοί συνταξιούχοι και αγρότες αυτής της κατηγορίας έλαβαν ειδοποιητήρια από τις ΔΟΥ, με τα οποία δηλώνεται ότι, αν δεν καταβάλλουν αμέσως την έκτακτη εισφορά, το Δημόσιο θα κινηθεί νομικά εναντίον τους, δηλαδή προχωρώντας και σε κατασχέσεις περιουσιακών τους στοιχείων.
Επειδή το συναίσθημα της αδικίας διακατέχει τους συμπολίτες μας, που βλέπουν την ολιγωρία της πολιτείας να οδηγεί στην αδικαιολόγητη επιβάρυνσή τους.
Επειδή κρίνεται σκόπιμη κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση αυτής της ιδιάζουσας περίπτωσης, για να μην υλοποιηθεί η κατάφωρη αυτή αδικία σε βάρος συνταξιούχων και αγροτών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:

Εάν προτίθεται να προχωρήσει στην αναγκαία νομοθετική ρύθμιση για να μην αδικηθούν συνταξιούχοι και αγρότες επί των οποίων επιβλήθηκε αδικαιολόγητα αυξημένη έκτακτη εισφορά, για το λόγο ότι δήλωσαν για το 2007 εισοδήματα από συντάξεις και επιδοτήσεις περισσότερων του ενός χρόνων, τα οποία έλαβαν μόλις εκείνη τη χρονιά, εξαιτίας ολιγωρίας της ίδιας της πολιτείας.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης