Ανάγκη στήριξης από την πολιτεία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Αριθμός πρωτ: 6319
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/3/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη στήριξης από την πολιτεία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων .

Η αυξανόμενη συρρίκνωση του μεριδίου που κατέχουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο καταγράφεται στην ετήσια έκθεση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, σε αντίθεση με τις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων οι οποίες ανταποκρίνονται θετικά στις ανταγωνιστικές πιέσεις.
Ενδεικτικά είναι και τα συμπεράσματα έρευνας της Συνομοσπονδίας που καταγράφουν εκτεταμένη αβεβαιότητα στις προβλέψεις των ατομικών και ομόρρυθμων επιχειρήσεων που πήραν μέρος για το μέλλον τους.
Επειδή οι μικρές προσωπικές επιχειρήσεις δέχονται το μεγαλύτερο βάρος του ανταγωνισμού ενώ η αύξηση των ζημιογόνων εταιρειών έναντι των κερδοφόρων είναι μια θλιβερή πραγματικότητα.
Επειδή το εμπόριο ακολουθεί τα βήματα των διεθνών εξελίξεων, όπου το μέγεθος μιας επιχείρησης παίζει σημαντικό ρόλο στην ικανότητά της να σταθεί ανταγωνιστικά στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι.
Επειδή με την 3065/15-01-07 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την αγωνία των εμπόρων για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δέχονται το μεγαλύτερο βάρος του ανταγωνισμού και σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της ΕΣΕΕ για το ελληνικό εμπόριο είναι αυτές που θα αντιμετωπίσουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης