Ανάγκη στήριξης δανειοληπτών

Αριθμός πρωτ: 14278
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη στήριξης δανειοληπτών.

Είναι γνωστό ότι η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση που πλήττει τις οικονομίες των αναπτυγμένων χωρών, έχει ήδη αρχίσει να αφήνει τα σημάδια της και στην ελληνική οικονομία.
Κύριως, όμως, πλήττει τους δανειολήπτες, ειδικά αυτούς που έχουν αναγκαστεί να πάρουν στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους.
Επειδή υπάρχουν πολλές ομάδες πολιτών που έχουν υπερχρεωθεί σε πολλές τράπεζες.
Επειδή λόγω της οικονομικής κρίσης, αυτοί οι δανειολήπτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να λάβει πρόσθετα μέτρα για την αναχρηματοδότηση των δανειοληπτών με συμπληρωματική εγγύηση της πολιτείας και χαμηλό επιτόκιο, προκειμένου να μπορέσουν μετά τη μείωση της δόσης τους να αποπληρώσουν τις οφειλές τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης