Ανάγκη τροποποίησης του Κοινοτικού Κανονισμού για τα εισαγόμενα οπωροκηπευτικά

Αριθμός πρωτ: 672
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη τροποποίησης του Κοινοτικού Κανονισμού για τα εισαγόμενα οπωροκηπευτικά.

Με τις 15682/6-3-09 και 18219/28-4-09 Ερωτήσεις μου προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις οποίες δεν έλαβα καμία απάντηση είχα επισημάνει την ανάγκη αυστηροποίησης της Κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με το σύστημα Τιμών Εισόδου Οπωροκηπευτικών επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, προκειμένου να προστατεύονται τόσο οι καταναλωτές όσο και το περιβάλλον και επιπλέον θα πρέπει να τεθούν αυστηρότεροι όροι για τους επιβαλλόμενους Εισαγωγικούς δασμούς και το Καθεστώς προτιμησιακών συμφωνιών με τρίτες χώρες.
Επειδή, όπως τονίζεται, δεν έχει επιτευχθεί στον επιθυμητό βαθμό ο συντονισμός των αρμοδίων Αρχών των κρατών-μελών ως προς τους αυστηρούς ελέγχους των εισαγόμενων προϊόντων , ανάλογους με αυτούς που εφαρμόζονται στους παραγωγούς της κοινότητας στα τόσο σημαντικά θέματα, που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, τα μέγιστα όρια των υπολειμμάτων τους, τη διαθεσιμότητα και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.
Επειδή οι κοινοτικοί παραγωγοί, ενώ υποβάλλονται σε αυστηρές διαδικασίες στην εγχώρια αγορά τους, ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν στις πωλήσεις τους στις τρίτες χώρες παρόμοιου τύπου ή και σκόπιμα αυστηρότερες διαδικασίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται όμως σαν εμπόδια στις εισαγωγές, για την προστασία της εγχώριας παραγωγής τους σε βάρος των κοινοτικών προϊόντων.
Επειδή, όπως έχω επανειλημμένα επισημάνει, είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κρητικά προϊόντα άριστης ποιότητας σε αγορές του εξωτερικού, τα οποία ωστόσο στη χώρα μας τηρούν όλες τις αυστηρές προδιαγραφές.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ.Υπουργοί:
Ποιά μέτρα και ποιές πρωτοβουλίες έχουν πάρει, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αυστηροποίηση της Κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με το σύστημα παρακολούθησης των εισαγωγών των οπωροκηπευτικών, για την προστασία τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ