Ανάγκη φύλαξης και αξιοποίησης των εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου στην πρώην αμερικανική βάση Γουρνών

Αριθμός πρωτ:
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη φύλαξης και αξιοποίησης των εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου στην πρώην αμερικανική βάση Γουρνών.

Λεηλατημένες και με μεγάλες φθορές τόσο από τον χρόνο όσο και από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως καταγγέλλεται στα τοπικά ΜΜΕ, είναι οι εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου στην πρώην αμερικανική βάση Γουρνών, το οποίο κατασκευάστηκε πριν έξι χρόνια, όμως δεν λειτούργησε ποτέ, η δε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου υπέβαλε μήνυση κατ’ αγνώστων για αυτές τις φθορές.
Το κόστος κατασκευής του κολυμβητηρίου ανήλθε στο 1,17 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Conver», ωστόσο, λόγω των τεράστιων λειτουργικών εξόδων στα οποία η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου αδυνατεί μέχρι σήμερα να ανταποκριθεί, δεν κατέστη δυνατόν να λειτουργήσει και να αξιοποιηθεί αυτή η, ολυμπιακών προδιαγραφών, αθλητική υποδομή.
Επιπλέον, η έλλειψη φύλαξης των εγκαταστάσεων επέτρεψε σε επιτήδειους να τις λεηλατήσουν, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού να έχει αφαιρεθεί.
Επειδή με την 7456/04-02-05 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την ανάγκη αξιοποίησης του κολυμβητηρίου της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών και εξεύρεσης μόνιμου και σταθερού τρόπου κάλυψης των λειτουργικών εξόδων του.
Επειδή οι εικόνες λεηλασίας που παρουσιάζουν σήμερα οι άλλοτε σύγχρονες εγκαταστάσεις επιβάλλουν τη φύλαξη του κολυμβητηρίου αλλά και της πρώην αμερικανικής βάσης εν γένει,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Αν προτίθενται να προβούν στην οικονομική ενίσχυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου προκειμένου να προβεί αφενός στην επιδιόρθωση των κατεστραμμένων και λεηλατημένων εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου και αφετέρου στην αξιοποίησή τους προς όφελος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
2. Αν προτίθενται να δώσουν εντολές για φύλαξη των υποδομών, ούτως ώστε να εκλείψουν οι θλιβερές εικόνες αφαίρεσης παντός είδους εξοπλισμού από ασυνείδητους επιτηδείους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης