Ανάγκη χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη του πολιτιστικού μας πλούτου

Αριθμός πρωτ: 899
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη του πολιτιστικού μας πλούτου.

Σε πρόσφατη μελέτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέδειξε ότι ο πολιτισμός είναι αναπτυξιακός παράγοντας και κύριο στοιχείο της ευρωπαϊκής οικονομίας, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία 5.800.000 άνθρωποι εργάζονται στον πολιτιστικό τομέα και η απασχόληση στον τομέα αυτό αυξάνει συνεχώς, σε αντίθεση με τον αριθμό απασχόλησης στον βιομηχανικό τομέα.
Επειδή η παιδεία, η ποιότητα και η προβολή είναι οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την παραγωγικότητα στον τομέα του πολιτισμού, για το λόγο αυτό η χάραξη πολιτικής είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη, καθώς ο πολιτισμός μπορεί να αποβεί σωτήριος όχι μόνο για τη φήμη και την διατήρηση της παράδοσης και της ιστορίας της χώρας μας αλλά και για την οικονομία γενικότερα.
Επειδή πολιτιστικό αγαθό αποτελεί, η μουσική , το θέατρο, το σινεμά, το βιβλίο, τα εικαστικά και οτιδήποτε έχει σχέση με καλλιτεχνική δημιουργία ή θέαμα.
Επειδή ως χώρα διαθέτουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, όσον αφορά αυτό που ονομάζουμε πολιτιστικό αγαθό και είναι επιβεβλημένη η ανάγκη ενός ορθολογικού σχεδιασμού, προκειμένου να το διαφυλάξουμε αλλά ταυτόχρονα να το πολλαπλασιάσουμε ώστε να επιφέρουμε κάθε ωφέλιμο αποτέλεσμα για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στη χάραξη πολιτικής, η οποία θα επιτρέπει την ανάπτυξη του πολιτιστικού αγαθού, αλλά και του πολιτιστικού προϊόντος της χώρας μας, χωρίς να χαθεί η εθνική μας ταυτότητα και ταυτόχρονα να μην υστερήσουμε σε ένα τομέα που παρουσιάζει μεγάλη άνθιση και έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και ανάπτυξης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ