Ανάγκη χρηματοδότησης νέων εγκαταστάσεων ψαραγοράς Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 6049
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/3/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη χρηματοδότησης νέων εγκαταστάσεων ψαραγοράς Ηρακλείου.

Επιτακτική είναι η ανάγκη εξεύρεσης κονδυλίων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της ψαραγοράς του Ηρακλείου μακριά από το κέντρο της πόλης, όπου στεγάζονται μέχρι σήμερα και οι οποίες έχουν προκαλέσει την παρέμβαση του Εισαγγελέα.
Το εξαιρετικά δαπανηρό έργο, το κόστος του οποίου φτάνει τα 2.7 εκατομμύρια ευρώ, αδυνατεί να καλύψει ο Δήμος Ηρακλείου, κρίνεται ωστόσο άμεσης προτεραιότητας, αφού οι συνθήκες λειτουργίας του χονδρεμπορίου ψαριών σε κατοικημένη περιοχή μέσα στην πόλη, είναι απαράδεκτες τόσο από πλευράς υγιεινής και παντός είδους ρύπανσης, όσο και από αισθητικής άποψης, προβλήματα που έχουν επισημανθεί και από το Συνήγορο του Πολίτη.
Επειδή η μεταφορά της ιχθυαγοράς Ηρακλείου είναι απολύτως επιβεβλημένη σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο, όπου θα τηρούνται οι κατάλληλες υποδομές.
Επειδή η δημιουργία ιχθυόσκαλας, πάγιο αίτημα του Δήμου και μία από τις λύσεις στο αδιέξοδο της μεταφοράς του χονδρεμπορίου ψαριών από το κέντρο της πόλης, δεν προβλέπεται από το προσφάτως εγκεκριμένο μάστερ πλαν του λιμένα Ηρακλείου,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

Αν προτίθενται να παρέμβουν προκειμένου να εξευρεθούν τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση της κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν το χονδρεμπόριο ψαριών εκτός Ηρακλείου, όπου αφενός θα υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και αφετέρου δεν θα δημιουργούν πλήθος προβλημάτων στους περιοίκους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης