Ανάγκη χρηματοδότησης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου για αντιπλημμυρικά έργα στο Νομό

Αριθμός πρωτ: 1308
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη χρηματοδότησης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου για αντιπλημμυρικά έργα στο Νομό.

Σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ απαιτούνται για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων έργων και μελετών, τα οποία θα θωρακίσουν αντιπλημμυρικά το Νομό σύμφωνα με την απογραφή των αρμόδιων υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.
Η έλλειψη πόρων και η υποχρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπει τη διενέργεια όλων των αναγκαίων έργων για την αντιπλημμυρική προστασία, παρόλο που η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου προχώρησε φέτος στον καθαρισμό των επικίνδυνων σημείων των ποταμών και των ρεμάτων από ίδιους πόρους.
Επειδή και με την 985/22-10-07 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την ανεπάρκεια των πόρων που αποδίδονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την πρόληψη, την πρωτοβάθμια αντιμετώπιση και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και των συνεπειών τους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να προβεί στην επαρκή χρηματοδότηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα και οι αναγκαίες μελέτες, σύμφωνα με την απογραφή των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών, τα οποία θα θωρακίσουν το Νομό.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ