Ανάκληση εγκυκλίου για τον προγραμματισμό της επόμενης σχολικής χρονιάς ζητούν οι εκπαιδευτικοί

Αριθμός πρωτ: 260
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάκληση εγκυκλίου για τον προγραμματισμό της επόμενης σχολικής χρονιάς ζητούν οι εκπαιδευτικοί.

Την άμεση ανάκληση της εγκυκλίου για τον προγραμματισμό της επόμενης σχολικής περιόδου, η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός φθηνού και πειθαρχημένου σχολείου που θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ζητούν οι εκπαιδευτικοί.
Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για απαράδεκτη ενέργεια που στρέφεται ενάντια σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και καλούν τους συναδέρφους τους να μην ενδώσουν σε παρεμβάσεις που πλήττουν τον παιδαγωγικό τους ρόλο και αμφισβητούν τις εργασιακές τους σχέσεις, αλλά αντιθέτως να απαιτήσουν να διασφαλιστούν οι όροι και οι συνθήκες για την ομαλή λειτουργία των σχολείων.
Επειδή οι εκπαιδευτικοί επανέρχονται στα πάγια αιτήματά τους που αφορούν, μεταξύ άλλων, στη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, στην κατάργηση της εργασιακής σχέσης του ωρομίσθιου και την πραγματοποίηση προσλήψεων μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, καθώς και τη λήψη μέτρων για την κατοχύρωση της παιδαγωγικής τους ελευθερίας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να κάνει δεκτά τα αιτήματα των εκπαιδευτικών και να ανακαλέσει άμεσα την εγκύκλιο για τον προγραμματισμό της επόμενης σχολικής περιόδου, η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός φθηνού και πειθαρχημένου σχολείου που θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης