Ανάπτυξη Μελισσοκομίας

Αριθμός πρωτ: 6012
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/2/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη Μελισσοκομίας.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της ΠΑΣΕΓΕΣ η Μελισσοκομία αν και δυναμικός κλάδος χρειάζεται προσοχή και παρατίθενται οι παρακάτω προτάσεις για την ανάπτυξή της:

– Μείωση του κόστους παραγωγής
– Αύξηση της κατανάλωσης του μελιού μέσα από την προβολή ενός πρότυπου υγιεινής διατροφής
– Αύξηση των εξαγωγών και κατάκτηση νέων αγορών
– Βελτίωση της τυποποίησης συσκευασίας και διαφήμισης του προϊόντος
– Στροφή στην συστηματική παραγωγή και άλλων προϊόντων κυψέλης όπως βασιλικός πολτός, γύρη, πρόπολη, κερί, δηλητήριο
– Προώθηση της πιστοποίησης βιολογικών μελισσοκομικών προϊόντων στα πλαίσια των κανονισμών834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και 889/2008 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αρθ. 834/2007
– Κατοχύρωση μελιών ΠΟΠ και ΠΓΕ . Σήμερα έχει καταχωρηθεί μόνο ένα μέλι
– Εμπλουτισμός της μελισσοκομικής χλωρίδας μέσω της δημιουργίας μελισσοκομικών πάρκων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:

Ποιές από τις παραπάνω προτάσεις ή πιθανόν και άλλες προτίθεται να υιοθετήσει για την ανάπτυξη της Μελισσοκομίας και με βάση ποιο σχεδιασμό;

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ