Ανάπτυξη του Αγροτουρισμού στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 5449
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/3/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Αγροτουρισμού στη χώρα μας.

Επιτακτική ανάγκη αποτελεί η στήριξη από την πλευρά της Πολιτείας των τοπικών παραγόντων στις αγροτουριστικές δραστηριότητες προκειμένου να υπάρξει αναζωογόνηση και βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας μας.
Στο Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις προκειμένου να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί ο αγροτουρισμός, ώστε να υπάρξουν πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για τους τον αγροτικό πληθυσμό όσο και για την ανάπτυξη του τουρισμού, εντούτοις από την πλευρά της Πολιτείας δεν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα.
Επειδή θα πρέπει να υπάρξουν συντονισμένες προσπάθειες από όλες τις πλευρές προκειμένου να διερευνηθούν οι επενδυτικές δυνατότητες και οι ευκαιρίες της κάθε περιοχής ,ώστε να διαμορφωθούν ελκυστικά «επενδυτικά προϊόντα» που θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον ελλήνων και ξένων επενδυτών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Με ποια μέτρα προτίθεται να στηρίξει τον αγροτουρισμό στη χώρα μας και συγκεκριμένα το Νομό Ηρακλείου αλλά και την Κρήτη γενικότερα, αφού μέχρι τώρα από την πλευρά του Υπουργείου δεν έχουν γίνει οι ενέργειες εκείνες που θα μπορούσαν να δώσουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του αγροτουρισμού στη χώρα μας ώστε να αποκτήσει ένα επιπλέον σημαντικό πλεονέκτημα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης