Ανάστατοι οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ

Αριθμός πρωτ: 657
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ανάστατοι οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ.

Ανάστατοι είναι οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ για το μέλλον του μεγαλύτερου ασφαλιστικού ταμείου της χώρας και την οικονομική δυσπραγία που παρουσιάζει, λόγω της εισφοροδιαφυγής, των οφειλών και των ανέλεγκτων ιατροφαρμακευτικών δαπανών.
Όπως αποκαλύφθηκε στο συνέδριο εργαζομένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι απώλειες από τις εισφορές αγγίζουν τα δύο δις ευρώ ετησίως, ενώ τα χρέη προς το Ταμείο ανέρχονται σε 3,2 δις ευρώ. Οι δαπάνες υγείας και φαρμάκων παρουσιάζουν αύξηση 40% και 60% αντίστοιχα τα τελευταία χρόνια.
Επειδή οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού συνεπάγονται την ταλαιπωρία ασφαλισμένων και συνταξιούχων, ενώ επιδεινώνουν την κατάσταση και στον τομέα των ελέγχων.
Επειδή οι συσσωρευμένες οφειλές του κράτους στη χρηματοδότηση των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανέρχονται σε 3,38 δις ευρώ.
Επειδή η εισφοροδιαφυγή από τη μαύρη εργασία ανέρχεται σε 2 δις ευρώ το χρόνο.
Επειδή επτά στους δέκα ασφαλισμένους παίρνουν κύρια σύνταξη λιγότερα από 600 ευρώ, ενώ η καθυστέρηση στην έκδοση της απόφασης φθάνει και τους 18 μήνες,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να απομακρυνθεί ο κίνδυνος οικονομικής κατάρρευσης του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης.
2) Αν πρόκειται να αποδώσει το Κράτος τους οφειλόμενους πόρους στο ΙΚΑ.
3) Αν πρόκειται να προβεί στην πρόληψη του αναγκαίου προσωπικού, η έλλειψη του οποίου στα τρία μεγαλύτερα υποκαταστήματα του ΙΚΑ αγγίζει το 33%.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ