Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των Ατόμων με Αναπηρία

Αριθμός πρωτ: 594
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των Ατόμων με Αναπηρία.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία κάνει έκκληση προκειμένου η Κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίες για την εξάλειψη των διακρίσεων και του αποκλεισμού των ΑμεΑ από το εκπαιδευτικό σύστημα.
Η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών από την πλευρά της Πολιτείας είναι σήμερα περισσότερο επιτακτική από ποτέ, αφού με βάση τα ισχύοντα κοινωνικά δεδομένα δεν επιτρέπεται άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές εξαρτήσεις να στερούνται του δικαιώματος τους να εισαχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα, είτε να αναγκάζονται να το εγκαταλείπουν, λόγω προσβασιμότητας, είτε να είναι αποδέκτες μιας υποδεέστερης και υποβαθμισμένης εκπαίδευσης σε σχέση με τους άλλους μαθητές.
Επειδή αποτελεί υποχρέωση του κράτους η θεσμοθέτηση νομοθετικού πλαισίου που θα αντιμετωπίζει τα ζητήματα ίσης μεταχείρισης, θα απαντά στο πώς θα διασφαλίζεται η πλήρης συμμετοχή των ΑμεΑ, μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές και εξειδικευμένα μέτρα και θα δημιουργεί ένα ισχυρό δίχτυ κοινωνικής προστασίας για τις πλέον ευάλωτες• κατηγορίες ΑμεΑ, όπως τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό και τα άτομα με πολλαπλή αναπηρία,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να προβεί στη λήψη μέτρων προκειμένου να αρθεί η διάκριση σε βάρος των ΑμεΑ που παραμένουν εκτός εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και αυτών που συμμετέχουν στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια γενική και τεχνική εκπαίδευση με την παροχή τεχνολογικών βοηθημάτων, διασφάλιση ψηφιακής προσβασιμότητας και προσαρμοσμένο υλικό στην κατηγορία της αναπηρίας του.
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της έλλειψης κτιριακής προσβασιμότητας των σχολικών κτιρίων γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης καθώς και η καταλληλότητα των κτιρίων όπου στεγάζονται οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ