Αναβάθμιση του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Αριθμός πρωτ: 5154
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/3/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών.

Σε πρόσφατη ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από το ΓΕΩΤΕΕ σχετικά με το ρόλο των Γεωργικών Συμβούλων, εκτός των άλλων, εκφράστηκαν και οι αδυναμίες και οι ελλείψεις που υπάρχουν στην οργάνωση του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών.
Σύμφωνα με τους εκπρόσωπους του ΓΕΩΤΕΕ, οι Γεωργικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να έχουν ρόλο ουσιαστικό και όχι να είναι μια ακόμα υπηρεσία που απλά συστήνεται επειδή το επιβάλλουν οι κοινοτικές οδηγίες, γιατί αν λειτουργήσει σωστά και οργανωμένα θα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Επειδή κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής του το Σύστημα Δόκιμων Γεωργικών Συμβούλων και Δόκιμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων έγινε πολύ πρόχειρα και βιαστικά με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά λάθη και μοιραία πολλοί γεωτεχνικοί να αποκλειστούν άδικα από το σύστημα, χωρίς ωστόσο να έχουν το στοιχειώδες δικαίωμα υποβολής ένστασης.
Επειδή επιβάλλεται από την πλευρά του Υπουργείου να υπάρξει ορθολογική οργάνωση του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών και όχι να απαξιώνει από το ξεκίνημά του ένα θεσμό που μπορεί στην πράξη να προσφέρει σημαντικά οφέλη για τον αγροτικό πληθυσμό αλλά και για το περιβάλλον,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να κάνει δεκτή την πρόταση του ΓΕΩΤΕΕ προκειμένου το Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών να είναι υποχρεωτικό για όλες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και όχι προαιρετικό και μόνο για εκείνες που οι κάτοχοι εισπράττουν ενιαία ενίσχυση πάνω από 5.000 ευρώ το χρόνο .
2) Εάν προτίθεται να προβεί στην αναβάθμιση του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών και με ποια μέτρα θα το πράξει ώστε να μην επιβαρύνονται οι αγρότες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης