Αναβάθμιση υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων στον Ο.Π.Α.Δ.

Αριθμός πρωτ: 13277
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων στον Ο.Π.Α.Δ.

Προτάσεις για την αναβάθμιση της παρεχόμενης υγειονομικής τους περίθαλψης διατύπωσαν οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ), στο πλαίσιο του 61ου Τακτικού Συνεδρίου τους που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.
Ειδικότερα οι συνταξιούχοι Δημόσιοι Υπάλληλοι ζητούν, για μία ακόμη φορά, την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού του ΟΠΑΔ, τόσο ιατρών – ελεγκτών και οδοντιάτρων, όσο και διοικητικού προσωπικού, καθώς και την άμεση επίλυση του στεγαστικού του προβλήματος, προκειμένου οι υπηρεσίες του Οργανισμού να λειτουργούν σωστά και να μην ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι.
Επίσης οι συνταξιούχοι διεκδικούν την επαναχορήγηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχους του Δημοσίου ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, αδικία την οποία έχω επισημάνει επανειλημμένα με Ερωτήσεις μου, και τελευταία την 7716/3-3-08. Το Υπουργείο Υγείας εν τούτοις στη σχετική απάντηση εξακολουθεί να κάνει λόγο για μελλοντική «μελέτη και διαμόρφωση προτάσεων για την περαιτέρω αναθεώρηση των διατάξεων του ισχύοντος κανονισμού παροχών», παραπέμποντας το θέμα εκ νέου στις καλένδες.
Επειδή οι συνταξιούχοι του ΟΠΑΔ αγανακτούν καθώς δεν τους χορηγούνται επιδόματα λουτροθεραπείας και φυσιοθεραπείας, σε αντίθεση με τους δικαιούχους των άλλων ταμείων, ενώ κάνουν λόγο για ανάγκη μείωσης στο 10% της συμμετοχής τους στη δαπάνη αγοράς φαρμάκων, με παράλληλη εξαίρεσή τους από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη όλων των χρόνιων παθήσεων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αναβαθμιστεί ποιοτικά η παρεχόμενη από τον ΟΠΑΔ περίθαλψη, αφενός με την πρόσληψη του συνόλου του απαιτούμενου διοικητικού και ιατρικού προσωπικού, και αφετέρου με τη χορήγηση όλων των παροχών που ζητούν και δικαιούνται οι ασφαλισμένοι.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης