Αναβολή εφαρμογής του νέου συστήματος διακίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ζητούν οι πρατηριούχοι Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 5813
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Αναβολή εφαρμογής του νέου συστήματος διακίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ζητούν οι πρατηριούχοι Νομού Ηρακλείου.

Την αναβολή εφαρμογής του νέου συστήματος που αφορά τη διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης, προκειμένου αφενός να προετοιμαστεί ο κλάδος και αφετέρου να διευθετηθούν όλες οι επιμέρους διαδικασίες ζητούν οι πρατηριούχοι του Νομού Ηρακλείου.
Ο Σύλλογος Πρατηριούχων του Νομού Ηρακλείου συμφωνεί με το μέτρο της εξίσωση του ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, θεωρεί ωστόσο πως θα έπρεπε να έχει εξασφαλιστεί ένα εύχρηστο σύστημα και όχι οι πολύπλοκες διαδικασίες που έχουν επιλεχθεί, φέρνοντας προ τετελεσμένων γεγονότων τους βενζινοπώλες.
Επειδή, σύμφωνα με τους πρατηριούχους, το συγκεκριμένο σύστημα είναι αδύνατον να λειτουργήσει, καθώς το 80% των πρατηρίων δεν διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά και όσα έχουν θα πρέπει να τους αναβαθμίσουν, κάτι που δεν προλαβαίνουν να κάνουν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου.
Επειδή θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ο τρόπος επιστροφής του φόρου και να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι προκειμένου να ξεκινήσει σωστά η εφαρμογή του νέου συστήματος.
Επειδή και οι εταιρείες πετρελαιοειδών εκτιμούν ότι η αγορά δεν είναι έτοιμη να εφαρμόσει το νέο σύστημα από την ημερομηνία που έχει ορίσει το Υπουργείο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να κάνει δεκτό το αίτημα των πρατηριούχων του Νομού Ηρακλείου και να αναβληθεί η εφαρμογή του νέου συστήματος που αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, προκειμένου αφενός να προετοιμαστεί κατάλληλα ο κλάδος και αφετέρου να διευθετηθούν όλες οι διαδικασίες, που αφορούν τον τρόπο επιστροφής του φόρου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ